Viljestegen

Viljestegen. 10 vinröda steg, ca 30 x 25 cm, i filt fleece med silvertext och svart konstläder på baksidan.
Används då målbilden i coachning undersöks. Hur långt har jag kommit för att genomföra målet?

Att lägga Viljestegen på en lång rad är praktiskt, då klienten/adepten kan stå på ett i taget. Det blir som att ta ett steg i taget.

”Jag väljer” är starkast steg och bör ligga överst på ”stegen”. De övriga kan klienten/adepten själv placera ut i sin egen styrkeordning.

Exempelperson

I instruktionen nedan ger vi exempel på hur en viss matta kan användas. Den person som nämns är en fiktiv gestalt som vi kallar Maja Westerlund. För att förstå exemplen kan det vara bra att veta lite om Majas bakgrund. Vi har byggt upp en historia kring denna fiktiva person:

Maja Westerlund

Bor:                     Stockholm i Bandhagen

Ålder:                 43 år

Familj:                Gift och har två barn, 10 och 8 år

Arbete:              Anställd på ett medelstort företag som miljö- och kvalitetsansvarig på en inköpsavdelning.

Företaget säljer allt inom kontor från papper, städ- och hygienprodukter till frukt på jobbet.

Maja ansvarar för en mindre grupp på 4 personer.

Fritid:                 Är med familjen, sjunger i kör.

Maja söker terapi pga. stress och känner oro kring att tiden inte räcker till familjen. Hon är olycklig.

Terapeuten frågade Maja några frågor kring stress:

 • I vilka situationer blir du stressad?
  • När barnen inte kommer hem den tid som vi sagt.
  • När tiden rusar iväg … och jag måste jobba över.
  • När jag ska hålla en föredragning på jobbet.
 • Hur skulle du vilja ha det med din stress?
  • Jag längtar efter lagom att göra men det ögonblicket infinner sig aldrig.
 • Vilka har du runt dig då du känner dig stressad?
  • Närmaste chefen eller medarbetare som inte kan jobba över.
 • Vilka varningssignaler behöver du lyssna till?
  • Mitt ”bråttombeteende” och min attityd till arbetskamraterna (min ilska).
 • Vad hindrar dig från att hantera din stress?
  • Att jag inte har modet att säga ifrån och att jag vill ha kontroll på allt som sker på avdelningen.
 • Vad behöver du utveckla för att hantera din stress?

Modet att säga till när det blir för mycket och att prioritera bättre både hemma och på jobbet.

 

Mycket kortfattade fakta om Roberto Assagiolis förklaring till Viljan;

Om klienten inte har någon vilja alls kan en känsla av maktlöshet upplevas och kan vara bra att samtala om i terapirummet. Som Roberto Assagioli beskriver den existentiella upplevelsen av viljan att den både utgör en stabil grund och ta i itu med den är krävande samtidigt mycket givande att träna. Att erkänna att viljan finns, att man själv har en vilja dvs. man tar ansvar för sin vilja och den effektiva delen att vara en vilja dvs. jag genomför och förverkligar viljan (som är något annat än att ha en vilja). Nedan beskrivs att det finns olika typer av vilja, viljans egenskaper och 6 stadier att nå ett mål:

Det finns olika typer av vilja

 • Den starka viljan som handlar om makt, drivkraft och energi.
 • Den skickliga viljan som handlar om att övermanna t.ex. motstånd mot övriga psykologiska krafterna så som fantasi, känslor och impulser.
 • Den goda viljan som handlar om hur relationerna bör vara mellan grupper, klasser och nationer.
 • Den transpersonella viljan som handlar om omedveten vilja som är oupptäckt. Alla behov manar fram motsvarande begär att tillfredsställa dem och väcker motsvarande vilja, transpersonell kärlek, handlande, skönhet och förverkligande av Självet.
 • Den universella viljan som handlar min längtan och högre behov.

Viljans olika egenskaper

 • Energi – dynamisk kraft – intensitet tillhör starka viljans mest iögonfallande kännetecken.
 • Behärskning – kontroll – disciplin där bl.a. behärskning är en bestående känsla av säkerhet, tillfredsställelse och glädje.
 • Koncentration – inriktning på ett enda mål – uppmärksamhet tillhör den skickliga viljan.
 • Ihärdighet – uthållighet – tålamod behövs för att träna upprepning för att lyckas.
 • Initiativförmåga – mod – dristighet behövs för att tänka igenom sitt syfte innan beslut och handling.
 • Organisation – integration – syntes behövs för att kroppens samarbete mellan celler och stora system som blodcirkulation, matsmältningssystem och nervsystem etc. ska fungera.

Viljans 6 olika stadier för att nå ett mål

 1. Ett tydligt mål, med syfte som utvärderats noga och en motivation samt avsikt att genomföras behövs som start.
 2. Genomföra ett övervägande utan hämningar som kan göra att man håller tillbaka en impuls. Här ska klokhet användas.
 3. Val och beslut som ska vara realistiskt också efter rådfrågning av andra eller om alltför stark pliktkänsla stört valet eller beslutet.
 4. En bekräftelse och befallning genom upprepad tro, övertygelse och ”känsla av moraliskt rätt”.
 5. Planering, programmering och håll målet i orubbligt minne. Faserna bör vara: Formulering, programmering, strukturering, projektutformning och modell- eller pilotprojekt.
 6. Styrning av genomförandet. Observera vad som styr och använd ”Stjärnmattan” och håll målet i sikte!

Viljestegen är ett effektivt redskap för att jobba med att ta ett beslut. T ex: Ska jag skilja mig eller inte? Om man har två saker att välja mellan, kan det vara bra att använda Viljestegen. Den fungerar även vid arbete med tes, antites och syntes. Det går också bra att använda Viljestegen i arbetet med delpersonligheter. Möjligheten finns alltid att endast jobba med några steg i Viljestegen – allt efter behov.

Viljestegen består av 10 mattor på 30 x 25 cm med broderad text. Namnet kommer sig av att man med dessa mattor jobbar med Viljan, och att arbetet är upplagt som en stege. Den broderade texten synliggör arbetet från första trevande försök till ett klart beslut. De tio stegen är:

1 – Jag tänker…

2 – Jag försöker…

3 – Jag vill försöka…

4 – Jag önskar…

5 – Jag hoppas…

6 – Jag ska…

7 – Jag ämnar…

8 – Jag kan…

9 – Jag vill…

10 – Jag väljer…

Vår fiktiva person Maja vill lära sig att säga nej till sin närmaste chef. Med hjälp av Viljestegen kan hon prova det i terapirummet, känna hur det känns. Viljestegen tydliggör också hur långt hon har kommit i sin egen beslutsprocess. Det är ingen annan som väljer åt henne.

Fler exempel:

”Jag tänker skriva en bok när jag blir 60.”

”Jag tror att jag ska skilja mig från Lasse”

”Jag kan egentligen men har så mycket annat att göra.”

”Jag önskar att jag får leva ett gott liv.”

”Jag hoppas att jag får vara med på mötet i morgon.”

Arbetssteg, förslag

Terapeuten/coachen lägger upp alla tio ”steg” på golvet, i den ordning som listas här ovan. När alla stegen är utlagda, säger terapeuten/coachen till klienten: ”Vill du lägga stegen i annan ordning, ta bort något steg, lägga i annan ordning än en stege?” Men hur klienten än gör, ska upplägget vara från minst bestämt till mest bestämt. Från svag till starkast. Rangordningsföljden är alltid: mindre, mer, mest. Om situationen är sådan att klienten inte kommer någonvart med upplägget som en stege, då kan det vara idé att lägga stegen på annat sätt, tex som en ruta, cirkel eller annat.

Terapeuten stöttar klienten att ta fram en tydlig målmening. För att arbeta med Viljestegen behöver klienten kunna uttala målmeningen högt och tydligt i terapirummet. Detta är viktigt. T ex ”Jag väljer att skilja mig från Lasse.”, ”Jag väljer att avsluta min anställning.”, ”Jag väljer att göra klart min uppsats.” etc. Tala också tydligt om för klienten att du inte kommer att välja åt honom eller henne. Det finns en frihet i detta, att det är klienten själv som är helt ansvarig för valet. Däremot är det terapeutens skyldighet att alltid TRO på klienten, att han eller hon kommer att klara att nå sitt val. Det kan vara bra att uttala det högt, kanske har klienten aldrig fått höra att någon tror på henne/honom. Allteftersom arbetar er fram på Viljestegen, kan det vara bra att ge klienten små hemövningar, t ex prova att säga nej till någon.

Majas mål är att säga nej till sin chefs förslag och istället lägga fram ett nytt förslag som hon tror på. Hon önskar en öppen och kreativ diskussion. Hennes stress får backa och inte hindra henne från att lugnt och tydligt säga till sin chef att om hon ska utföra chefens idé behöver hon tidsutrymme och resurser som täcker upp för hennes andra arbetsuppgifter. Maja väljer att framföra sitt förslag:

”Jag väljer att säga nej till chefens förslag och istället framföra mitt förslag!”

 

Viljestegen