Smyckesinformation

Det finns mycket skrivet om malor, malors material och hur man tillverkar en mala. Nedan följer en liten kortare information.

Mala dvs. halsband

Ordet mala är sanskrit, Indiens klassiska och kulturbärande språk, och betyder radband. Malor har använts i tusentals år inom traditioner som buddhism, hinduism och yoga. En mala är helt enkelt ett halsband och består av en sträng stenar som används vid meditation. Stängen kan bestå av olika material såsom frön, trä, sten, pärlor och metaller. En mala används traditionellt för att upprepa en positiv affirmation eller mantra längs med varje sten för att komma till ett lugnt och fridfullt tillstånd. Jag använder ordet sten eftersom pärla är mest förknippat med pärlor som är odlade alternativt äkta från musslor.

Mina malor har 108 stenar

Nummer 108 är betydelsefullt av så många skäl. De 108 stenar som en traditionell mala består av representerar universum (1), ingenting (0) och allt (8 eller oändlighet). Många väljer att recitera sitt mantra i sanskrit under meditation och inom sanskrit-alfabetet finns det 54 bokstäver där varje bokstav har en feminin och en maskulin version, vilket totalt blir 108. Vissa tror även att det finns 108 etapper på den mänskliga själens resa, att det finns 108 energilinjer som går till hjärtat och sanningen är att betydelsen av 108 stenar på din mala är öppen för tolkning. En mala kan dock även bestå av 18, 27 eller 54 stenar beroende på trossystem.

Knutarna mellan stenarna

En traditionellt utformad mala har alltid knutar mellan stenarna vilka ger malan stadga, hållbarhet och styrka. Det går inte sönder lika lätt och dels bildar knutarna en ram till japa-meditation som använder varje sten för att repetera till exempel ett mantra.

Guru-stenen/pärlan

Guru-stenen är den som tofsen fäster direkt på. Gurun är oftast den 109:e stenen. Guru-stenen sägs symbolisera den Guru från vilken studenten har fått det mantra som används och representerar student-guru-förhållandet. Det sägs därför vara respektlöst att korsa över guru-stenen så om man vill göra mer än 108 upprepningar så kan man vänta tillbaka längs med malan.

Min guru-sten på mina malor kan vara en strasspärla, någon indonesiska handgjord s.k. pärla, en sten eller kristall som jag tycker passar stenarna eller någon symbol i metall som till exempel en Buddha.

Tofsen

Tofsen har flera betydelser. En är att strängarna som går genom malan samlas ihop till en, för att sedan bli en del av tofsen. Tofsen representerar också vår förbindelse med det spirituella, det gudomliga och till varandra. Den representerar enighet och helhet.

Stenar

Det finns massa av olika stenar att tillverka en mala eller armband av. Frön, trä, stenar, pärlor och metallpärlor etc. Läs mer under fliken Stenar och under respektive sten.

OBS!

Modellen på bilderna är 155 cm lång, dvs ”lite kort” halsbandens längd när man lägger ut dem rakt är cirka 55 – 60 cm inkl. tofs.