Månsten

Månsten kanaliserar vår intuition och lyser upp vår väg hemåt.

Ger gudomlig inspiration hjälper oss kanalisera vår intuition. Underlättar beslutsfattanden, ökar tålamodet, och hjälper oss följa flödet. Månsten höjer våra energier, och underlättar för oss att arbeta i ljuset. För in villkorslös kärlek och healing. Har otroligt lugnande och rogivande energier, tar effektivt bort stress och skapar balans i tillvaron.

Månstenen påminner oss om den stillsamma kraften hos tålamod och väntan i tillförsikt. Den har fått sitt namn från månen ljus som vägleder oss om nattens. Precis som månen och som din inre visdom speglar månstenen tillbaka det ljus som faller på den i ett vackert och magiskt skimmer.  Månstenens natur är receptivitet och acceptans, att i stillhet betrakta livets skeenden, årstiders växlingar, dygnets rörelse mellan natt och dag. Den vakar över dig och lyser upp mörkret så att du ska kunna finna din väg hem.

Exempel på mala och armband med månsten och strassgurupärla. Pris för mala och armband 1.300:-.
Exempel på mala och armband med månsten och med månsten som gurupärla. Pris för mala och armband 1.300:-.
Exempel på mala och armband med månsten och med månsten som gurupärla. Pris för mala och armband 1.300:-.