Unakit

Unakit för närvarande.

Unakit är en sten för visioner, den kan öppna och aktivera ditt tredje ögas chakra för att ta emot andliga insikter från de högre frekvenserna. Unakits grundande effekt för med sig en lugnande känsla till alla omgivningar, den sänder ut rogivande vibrationer till alla omkring den. Denna sten sägs stödja vårt medvetande att vara närvarande, här och nu.

Unakit sägs balanserar den känslomässiga och andliga kroppen, och hjälper/befriar den från energimässiga blockeringar. Den hjälper också oss att släppa det förgångna, dvs de känslor och minnen du vill bli av med.

Fysiskt: sägs Unakit vara bra för fortplantningssystemet, för hälsosamma graviditeter samt bra för cellförnyelser.

Unakit består av grön epidot och rosa fältspat.

Exempel på mala och armband med unakit och en handgjord indonesisk gurupärla. Pris för mala och armband 925:-.
Exempel på mala och armband med unakit och en handgjord indonesisk gurupärla. Pris för mala och armband 925:-.