Stjärnmattan

Stjärnmattan. Svart matta, ca 150 cm i diameter i filt fleece ljusgul text av de psykologiska funktionerna på uddarna; Sinnen, Känslor, Behov, Tankar, Fantasi och Intuition samt det rena ”Jag” i mitten och Viljan som styrkraft och svart konstläder på baksidan. Kan användas vid psykosyntesens ”Delpersonlighetsarbete” och då viljan undersöks som styrande kraft.

Stjärnmattan

Exempelperson

I handboken ger vi exempel på hur en viss matta kan användas. Den person som nämns är en fiktiv gestalt som vi kallar Maja Westerlund. För att förstå exemplen kan det vara bra att veta lite om Majas bakgrund. Vi har byggt upp en historia kring denna fiktiva person:

Maja Westerlund

Bor:                     Stockholm i Bandhagen

Ålder:                 43 år

Familj:                Gift och har två barn, 10 och 8 år

Arbete:              Anställd på ett medelstort företag som miljö- och kvalitetsansvarig på en inköpsavdelning.

Företaget säljer allt inom kontor från papper, städ- och hygienprodukter till frukt på jobbet.

Maja ansvarar för en mindre grupp på 4 personer.

Fritid:                 Är med familjen, sjunger i kör.

Maja söker terapi pga. stress och känner oro kring att tiden inte räcker till familjen. Hon är olycklig.

Terapeuten frågade Maja några frågor kring stress:

 • I vilka situationer blir du stressad?
  • När barnen inte kommer hem den tid som vi sagt.
  • När tiden rusar iväg … och jag måste jobba över.
  • När jag ska hålla en föredragning på jobbet.
 • Hur skulle du vilja ha det med din stress?
  • Jag längtar efter lagom att göra men det ögonblicket infinner sig aldrig.
 • Vilka har du runt dig då du känner dig stressad?
  • Närmaste chefen eller medarbetare som inte kan jobba över.
 • Vilka varningssignaler behöver du lyssna till?
  • Mitt ”bråttombeteende” och min attityd till arbetskamraterna (min ilska).
 • Vad hindrar dig från att hantera din stress?
  • Att jag inte har modet att säga ifrån och att jag vill ha kontroll på allt som sker på avdelningen.
 • Vad behöver du utveckla för att hantera din stress?

Modet att säga till när det blir för mycket och att prioritera bättre både hemma och på jobbet.

För att lära oss att förstå och styra våra olika psykologiska funktioner behöver vi få kontakt med vår vilja och lära oss att medvetet styra det som ta överhand hos oss. För att undersöka de olika funktionerna finns Stjärnmattan som redskap. Stjärnmattan hjälper till att bli medveten, närvarande och att vi kan styra oss med hjälp av vår vilja, för att göra rätt val i våra liv, att leva det liv som vi vill och har som syfte.

Stjärnmattan visar med sin text på våra psykologiska funktioner – Sinnen (sinnesförnimmelser), Känslor, Impulser(/begär), Fantasi, Tankar och Intuition – samt i mitten Jag och Viljan. Dessa psykologiska funktioner kommer så småningom att leda till en handling eller till en flykt från en önskad handling.

Oftast är vi helt identifierade med våra psykologiska funktioner och våra handlingar. Vi är våra tankar, våra känslor och våra handlingar. Om vi går in i t.ex. tankarna, blir vi våra tankar snarare än att vi har våra tankar. Det vill säga vi sitter fast och kan inte komma loss från våra hinder och kan inte styra våra funktioner och beteenden i enlighet med vår innersta vilja.

Vi behöver identifiera oss med något större, något som inte förändras från dag till dag, i vårt Jag. Om vi istället ger Jag och Viljan kontrollen över de psykologiska funktionerna, så väljer vi en handling i enlighet med vår innersta vilja, istället för att handlingarna sker automatiskt utifrån funktionerna.

Resultatet av arbetet med Stjärnan innebär att hitta vårt Jag och vår innersta Vilja för att kunna styra våra handlingar och inte låta beteendemönstret kontrollera och styra oss.

Stjärnmattan har en mitt och sex uddar. I mitten är broderat Jag och Viljan. I varje udd finns ett ord broderat, dessa är: Sinnen, Känslor, Impulser, Fantasi, Tankar samt Intuition.

Den fiktiva personen Maja tar med sig bilderna från arbetet med Syntesen till arbetet med Stjärnmattan.

Arbetssteg, förslag

Terapeuten ber nu Maja att lägga bilden av Stressaren i mitten av Stjärnmattan. Då blir det extra tydligt att Jag försvinner när delpersonligheten är aktiv. Delpersonligheten tar över helt.

därefter börjar klienten och terapeuten arbetet med att gå igenom de olika uddarna i Stjärnan utifrån den aktuella delpersonligheten. Vi börja med udden Sinnen, för att sedan fortsätta med Känslor, Impulser, Tankar, Fantasi och sist Intuition.

1) Sinnen

Sedan urminnes tider har människan använt sina sinnen för att försvara sig, för att överleva.

Synsinnet, vårt dominanta sinne, kan upptäcka faror på långt håll och vi kan registrera utseende som färg och form.

Luktsinnet hjälper oss att varna för t.ex. farlig brand eller otjänlig mat. Intressant är att luktbarken i det limbiska systemet, där känslor och emotioner skapas, och kan på så sätt väcka starka känslor.

Smaksinnet hindrar oss från att äta giftig mat och är det vi stoppar i oss t.ex. alltför beskt så kräks vi automatiskt upp det.

Hörselsinnet hjälper oss att höra om något är fel och vi behöver skydda oss.

Känselsinnet utgörs av beröring, tryck, smärta, värme, kyla och vibrationer.

Klienten får ställa sig på stjärnudden Sinnen. Terapeuten håller upp bilden som klienten ritat av den aktuella delpersonligheten. Klienten växlar mellan att titta på bilden och att blunda och låta sinnena tala. Ett efter ett går terapeuten igenom de olika sinnena med klienten.

Majas bild är Stressaren. Maja ser en bild av sin pappa som alltid var superstressad, hur hon påverkades av honom som alltid hade ont i huvudet.

Majas bild av sig själv som stressad.

Fler exempel: En klient kanske kan höra sin mammas tjat (hörseln). En klient känner sig spänd i kroppen, har smärta i ryggen, ont i huvudet (kroppsförnimmelser/smärta). En klient ser sin bestämda och arga pappa framför sig (synen). En klient känner smaken av något surt, hon hade kräkts i toaletten (smaken). En klient känner lukten av eld och minns hettan av branden (lukt och värme) En klient minns beröringen på låret av våldtäktsmannen (kroppsförnimmelse/beröring).

2) Känslor

Vi kan känna massa olika känslor. Både när våra behov uppfylls och positiva känslor skapas eller när de inte uppfylls och istället känslomässiga sår skapas. Flera av våra känslor är s.k. grundkänslor. Kännetecknen för dem är att de är medfödda uttryckssätt hos ett barn, de är inte inlärda, att de går att se redan hos spädbarnet och att de är likadana i alla kulturer.

Grundkänslor

Ilska: ögonbrynen åker ihop, veck i pannan, munnen blir som ett sträck, spänd kropp.

Glädje: kropp och ansikte avslappnat, öppna ögon, litet öppen mun och mungiporna höjda.

Förvåning: vidöppna ögon, öppen mun, ögonbrynen åker upp, ”tappar hakan”

Rädsla: uppspärrade ögon och fixerad blick, blekt ansikte, orörlig, total uppmärksamhet.

Sorg: mungipor vinklade nedåt, underläppen skjuter ut (darrar), ögonbrynen lätt neddragna, tårar.

Förakt: bara ena halvan av ansiktet används vid uttryck av förakt, mungipan höjs på ena sidan ansiktet.

Äckel: rynkad näsa, överläppen dras upp, huvudet dras tillbaka (när något luktar illa).

Avsmak: huvudet lutas lite framåt, tungan åker ut, underläppen dras ner och ut (när något smakar illa)

Klienten får ställa sig på stjärnudden Känslor. Terapeuten håller upp bilden av delpersonligheten igen. Klienten växlar mellan att titta på bilden och att blunda och gå in i känslorna. Som klient är det lätt att blanda ihop de olika uddarna. Då är det terapeutens roll att styra, så att klienten håller sig till känslor. Kommer det upp sinnesförnimmelser eller impulser så uttalar terapeuten det högt, så att klienten blir medveten om det, men sedan fortsätter man med den aktuella stjärnudden.

Maja blir superstressad på Känslornas stjärnudd. Får en känsla av otillräcklighet. Det kommer också upp sorg, över att hon inte hinner vara med sin familj så mycket som hon skulle vilja. Hon blir arg för att hon inte räcker till. ”Jag är nog inte så bra, duger inte riktigt.” ”Måste jobba på mycket, för att duga här.” Maja upplever också en känsla av att känna sig utnyttjad.

3) Impulser

Impulser är snabba, flyktiga. De kan spegla olika copingstilar – överkompensera (kamp), undvika (flykt) eller kapitulera (frysa till). De kan vara både kortsiktiga och långsiktiga. Impulser är behov som kanske man tror snabbt måste tillfredsställas. Stanna upp och iaktta dina impulser. Vad behöver du egentligen göra då du t.ex. känner starkt för att fly undan? Kanske du behöver våga stå kvar?

Klienten får ställa sig på stjärnudden Impulser. Terapeuten håller upp bilden igen. Klienten växlar mellan att titta på bilden och att blunda och känna impulserna/begären. En fråga från terapeuten kan vara: ”När du ser denna bild, vad vill du då göra?” ”Vad får du för impulser?”

Maja får en impuls av att jobba över i morgonkväll eftersom hon nu inte kunde det eftersom hon gick till terapin ikväll. Egentligen vill hon skrika till sina medarbetare: ”Herre Gud, ser ni inte att ni måste hjälpa till, vi har ju så mycket kvar att göra. Ni går bara hem och tar inte ansvar!” Maja får också en impuls av att fånga in en medarbetare i få henne att förstå att hon inte bara kan gå nu….

Fler exempel på olika impulser: Jag orkar inte längre (ge upp). Jag kommer att sticka snart (flykt). Det enda rätta är att ta semester (flykt). Jag behöver sova (flykt). Jag vill nog ha ett annat jobb (flykt).

4) Fantasi

Fantasin är en väldigt viktig del av att existera. Utan fantasin kan vi inte lösa tankeproblem på ett effektivt sätt. Samtal mellan det medvetna och det undermedvetna är viktigt. Likaså drömmar, dagdrömmeri, avkoppling, kreativitet. Det handlar om att kombinera logos-världen med mytos-världen.

Klienten får ställa sig på stjärnudden Fantasi. Terapeuten håller upp bilden igen. Klienten växlar mellan att titta på bilden och att blunda. Terapeuten provar att fråga: ”Om du med fantasins hjälp ska berätta en liten saga som börja med ”Det var en gång …” (Locka fram fantasin med hjälp av en saga. Om klienten är road av att berätta en saga brukar det bli jättetydligt.) Eller fråga: ”Om fantasin ändå finns, vad säger din fantasi om den här bilden?”

Nu står Maja med sin delpersonlighet Stressaren på Stjärnudden Fantasi. Fantasin finns nästan inte när man är stressad.

Terapeuten frågar Maja: Om du skulle berätta en saga… Maja skrattar till och börjar berätta om en liten flicka som var så liten att hon inte syntes. När hon skulle ta ett arbete i den stora staden så var det ingen som märkte att hon var på arbetsplatsen, men av någon konstig anledning så utförde hon ett fantastiskt arbete. Ingen av medarbetarna eller cheferna förstod varför allt flöt på så bra. I själva verket var det den puttelilla Maja som smörjde maskineriet och gjorde alla sysslor i all hemlighet.

5) Tankar

Tänkande är de medvetna processer som ständigt pågår i människans psyke. Vi kan tänka de fantastiska tankar och vi kan älta tankar som aldrig stannar. Våra tankar kan få oss att fastna i mönster, i s.k. tankfällor. Tankarna kan styra oss och påverka oss. Tänker vi t.ex. ”Såna här saker går alltid åt helvete…” så katastrofierar vi. Eller ”Chefen vill prata med mig – det måste vara något fel jag gjort…”så hoppar vi till slutsatser. Men tänk om jag missförstår allting? Våra tankar kan vara logiska och ologiska.

Klienten får ställa sig på stjärnudden Tankar. Terapeuten håller upp bilden igen. Klienten växlar mellan att titta på bilden och att blunda och känna in tankarna. På denna Stjärnudd kommer det oftast mycket ord från klienten. Klienten brukar inte ha några problem med att prata. Det är som att hon eller han får prata av sig. Terapeuten kan fråga: ”Hur går dina tankar kring bilden.”

För Maja handlar det alltjämt om stress. Delpersonligheten är Stressaren. Maja upplever att tankarna styr ganska ofta. Det ska vara logik, man ska hinna med. Maja har alltid många tankar som snurrar runt i huvudet. De dyker också upp då hon ska gå till sängs. Då snurrar tankarna så att hon inte kan sova alls.

6) Intuition

Ordet intuition kommer från latin och kan definieras som ”förmågan till omedelbar uppfattning eller bedömning utan medveten tillgång till alla fakta; ofta i motsats till logiskt resonerande förmåga” (Nationalencyklopedins ordbok, 1996). Enkelt uttryckt är intuition kunskap och samarbete mellan både vårt medvetna och omedvetna. Intuitionen kan inte styras av viljan, men om den ges utrymme kan vi tydligare lära känna den och då kan den hjälpa oss.

Klienten får ställa sig på stjärnudden Intuition. Terapeuten håller upp bilden igen. Klienten växlar mellan att titta på bilden och att blunda och känna in intuitionen. Typiska frågor från terapeuten kan vara: ”Hur får du hjälp av din intuition?”  ”Kan din intuition ge dig svaret hur du ska minska på stressen?” Vet redan intuitionen vad som behövs?”

Stressade Maja känner intuitivt på sig att det här stressade tillståndet dygnet runt inte är bra, att hon kan bli sjuk om hon fortsätter, och det är därför hon har sökt terapi.

Fler exempel: När du har svaret men inte vet hur du har fått svaret – det är intuition. Magkänslan, du känner på dig. Även en stressad person kan jobba med intuitionen, t ex genom att få lösningar på problem under natten.

7) Jag och Viljan

Målet med att jobba med Stjärnan är att stärka Jag-känslan. Vi blir dirigenten som håller samman och balanserar våra delar till en fungerande helhet.  Runt Jag finns Viljan. Låt klienten fundera en stund över sin Vilja. Finns det någon Vilja, eller är du helt maktlös? Om Viljan finns, om än lite, kan du ta ansvar för att låta den växa? Kan du med hjälp av din Vilja förverkliga och styra ditt Jag utan att låta dina sinnen, känslor, impulser och tankar ta över? (Intuition kan inte styras av Viljan eftersom intuitionen bara finns där utan att du vet hur den kommit till dig.)

Tanken är att Stjärnan ska vara i balans. Tippar det åt något håll, är det någon stjärnudd som tar för mycket plats? Jag ska kunna styra de psykologiska funktionerna som totalt medveten och närvarande med hjälp av min vilja. På så sätt kan vi styra oss till det liv som vi vill leva utan att hamna som slav under t.ex. tankar, impulser, fantasier etc.

Klienten får ställa sig på mitten av Stjärnmattan, på Jaget och Viljan. Terapeuten håller upp bilden igen. Klienten växlar mellan att titta på bilden och att blunda och känna in sitt Jag och den Vilja som också finns där. Prova också att lägga bilden över Jaget ”så här ser det ut i dag”. Klienten och terapeuten sitter i fåtöljerna och tittar på bilden, gamla delpersonligheten, nya delpersonligheten, bara Jag. Hur ska det se ut, vilka styr, vilka ska styra egentligen? Att vara i sitt rena Jag. Vad är det? Jag är. Skala av alla delpersonligheter, vad blir kvar, jo, det blir Jag. ”Vem är jag?” är en vanlig fråga från klienter.

Vår fiktiva person Maja säger att: ”Jag är bara i huvudet”. Terapeuten kan resonera så här: ”Kan du med din egen vilja låta den lugna ner sig, det är du som styr dina tankar, känslor, impulser. Att med viljans hjälp styra. Här står du i ditt rena jag, du har ingen stress, nu är du Jag. Till din hjälp har du dina delpersonligheter, och de psykologiska funktionerna, men det är du som ska styra dem.”

Resultat av arbetet med Stjärnan

Syftet med stjärnarbetet är att skapa balans, så att ingenting tippar över åt något håll, med för mycket eller för lite av en delpersonlighet eller psykologiska funktioner. Det är med Viljans kraft som klienten kan föreställa sig att han eller hon är i sitt jag. Viljan måste man väcka upp, och sedan lära sig att styra sig själv.

Terapeuten uppmanar klienten: ”Gå in i ditt Jag, din innersta kärna, kliv ur funktionerna och observera hur dina psykologiska funktioner har agerat för dig. Försök få Stjärnan att vara i balans. Känn efter om det är någon funktion som är så tung att du tippar över åt det hållet. Om det händer ta kontakt med din vilja. Vad skulle du vilja göra, hur skulle du vilja ha det?”

Majas Stjärna väger över med en tyngdpunkt åt tankarna, men nu använder hon sin Vilja för att säga: ”Sluta vara så arbetsam och envis.” Hon vet att hon har sina tankar, men hon är inte sina tankar.

Håller på att skriva instruktioner till arbetsmattorna… exempel på hur du kan använda dem.

Lämna ett svar