Aventurin

Aventurin för att balansera upprörda känslor och energier.

Aventurin är en sten som är känd för att ge tur och framgång i alla delar av livet, och den sägs också öka våra ledarskapsförmågor och vår kreativitet. Aventurin balanserar våra manliga och kvinnliga energier, och balanserar och lugnar också våra känslor såsom ilska och irritation. Den hjälper oss att få ett inre lugn och att mildra ångest och rädslor, och med stenens hjälp kan vi också hitta orsaken till dessa känslor. Stenen sägs ge ett skydd mot elektromagnetisk strålning och föroreningar i miljön. Aventurin är en sten som bör bäras under en längre tid för bästa effekt.

Aventurin Blå

Blå Aventurin tillåter att andlig energi passerar in genom tredje ögat och halschakrat, hjälper dig utveckla din andlighet.

Hjälper till att bli av med själviskhet, barnslighet och ilska. Hjälper dig hitta dig själv speciellt när du har fastnat. Rensar stillastående energier och öppnar upp för en andlig tillväxt och andligt arbete. Hjälper dig behålla lugnet oavsett vad som händer i ditt liv.

Aventurin Gul

Gul aventurin är särskilt bra för personer som känner att de inte har någon kontroll eller makt över sitt liv, och den hjälper till att balansera våra känslor och våra manliga och kvinnliga energier. Gul aventurin stimulerar vårt solar plexuschakra, och sägs också vara effektiv för att attrahera pengar.

Aventurin Grön

Grön aventurin sägs rena och aktivera vårt hjärtchakra, och skydda det från exempelvis intrång då andra människor försöker ta av vår energi. Den har helande, skyddande och lugnande energier, och stenen kan användas för att bland annat lugna nervositet, ångest, irritation och ilska. Den får oss att släppa negativa energier och blockeringar, och den kan hjälpa vårt inre barn att släppa ångest som kommer från traumatiska upplevelser i barndomen. Den ökar vår empati och medkänsla, och den ger oss glädje och en positiv syn på livet. En sten för personlig utveckling och självreflektion, och den kan också hjälpa till att öka våra mediala förmågor. Grön aventurin har en stark koppling till jorden och naturen, och den kan hjälpa oss att jorda våra energier och få oss att komma tillbaka till den naturliga rytmen i livet. Stenen står för växande, utveckling och kreativitet. Stenen stimulerar drömmande och visualiseringar, och ger en ökad motivation inom livets alla områden. Den gör oss öppna för andra idéer, och hjälper oss att fatta beslut från hjärtat utan att bekymra oss om vad andra ska tycka och tänka. Den gröna varianten av aventurin sägs vara extra stark då det gäller stenens förmåga att ge bäraren framgång och tur, och särskilt vad gäller dess förmåga att attrahera pengar. Stenen sägs vara en av de bästa för detta ändamål, och den sägs också kunna ge tur i kärlek och öppna upp för livets möjligheter.

Aventurin Röd

Aventurin är en uppskattad healingsten och den röda aventurinen vill hjälpa dig att få ett andligt förhållande till din överlevnad och till pengar. Den stärker både saklighet, kreativitet och tillit för att du ska kunna stå med fötterna på jorden och känna kraft.

Exempel på mala och armband med röd aventurin med strassgurupärla. Pris för mala och armband 870:-
Exempel på mala och armband med röd aventurin med strassgurupärla. Pris för mala och armband 870:-