Syntesen

Syntesen. Tes, Antites, Kompromiss och Syntes skrivet med guldtext. Består av 3 rundlar på ca 33 cm i diameter och en oval på 33 cm x ca 20 cm i filt fleece med svart konstläder på baksidan. Kan användas bl.a. vid psykosyntesens ”Delpersonlighetsarbete”.

Bild på de tre rundlarna och oval-mattan.

Exempelperson

I instruktionen nedan ger vi exempel på hur en viss matta kan användas. Den person som nämns är en fiktiv gestalt som vi kallar Maja Westerlund. För att förstå exemplen kan det vara bra att veta lite om Majas bakgrund. Vi har byggt upp en historia kring denna fiktiva person:

Maja Westerlund

Bor:                     Stockholm i Bandhagen

Ålder:                 43 år

Familj:                Gift och har två barn, 10 och 8 år

Arbete:              Anställd på ett medelstort företag som miljö- och kvalitetsansvarig på en inköpsavdelning.

Företaget säljer allt inom kontor från papper, städ- och hygienprodukter till frukt på jobbet.

Maja ansvarar för en mindre grupp på 4 personer.

Fritid:                 Är med familjen, sjunger i kör.

Maja söker terapi pga. stress och känner oro kring att tiden inte räcker till familjen. Hon är olycklig.

Terapeuten frågade Maja några frågor kring stress:

 • I vilka situationer blir du stressad?
  • När barnen inte kommer hem den tid som vi sagt.
  • När tiden rusar iväg … och jag måste jobba över.
  • När jag ska hålla en föredragning på jobbet.
 • Hur skulle du vilja ha det med din stress?
  • Jag längtar efter lagom att göra men det ögonblicket infinner sig aldrig.
 • Vilka har du runt dig då du känner dig stressad?
  • Närmaste chefen eller medarbetare som inte kan jobba över.
 • Vilka varningssignaler behöver du lyssna till?
  • Mitt ”bråttombeteende” och min attityd till arbetskamraterna (min ilska).
 • Vad hindrar dig från att hantera din stress?
  • Att jag inte har modet att säga ifrån och att jag vill ha kontroll på allt som sker på avdelningen.
 • Vad behöver du utveckla för att hantera din stress?

Modet att säga till när det blir för mycket och att prioritera bättre både hemma och på jobbet.

 

Syntesen

För att vi ska utvecklas som ansvarsfulla individer behöver vi studera oss själva och lära känna oss, våra beteenden och vad som styra våra val. För att växa behöver vi lära känna våra olika delpersonligheter.

Syntesen-mattorna passar utmärkt för att jobba med/titta närmare på delpersonligheter, deras motpoler, kompromiss och ny syntes. Dessa kan förstås också användas för andra ändamål, men med delpersonligheter blir det väldigt tydligt. Resultatet av arbetet med Syntesen innebär att steg för steg utveckla en delpersonlighet där jag är den som styr.

Syntesen består av fyra mindre mattor med broderade texterna: Tes, Antites, Kompromiss och Syntes.

Maja har en delpersonlighet som hon kallar Stressaren som hon behöver lära känna mer.

När klienten tillsammans med terapeuten hittat en stark delpersonlighet, i Majas fall Stressaren, kan arbetet med Syntesen-mattorna börja.

För att hitta en tydlig delpersonlighet hos en person är det enkelt att fråga: Vilka ”roller” brukar du vanligtvis ”spela” i ditt liv, t ex när du är på arbetet, bland vänner, hemma eller med någon speciell släkting? Alla delpersonligheter som vi är medvetna om kan vi distansera oss från och kan påverka i den riktning som tjänar oss bäst.

Delpersonligheter

 

Delpersonligheter utvecklas under livets gång som delar och beteenden av vårt Jag. Delarna kan hjälpa och hindra oss. De har behov och önskar något för oss innerst inne. Men som vuxen är det Jag som ska styra, likt en dirigent i en orkester. Några exempel på vanliga delpersonligheter är Hjälparen, Domaren, Den snälla, Den svartsjuke, Offerkoftan, Latmasken, Kameleonten, Rebellen, Stressaren, Den lojala etc.

Arbetssteg, förslag

Maja får rita en bild av Stressaren. (Rita, kan innebära att göra en bild, eller skriva ord, eller sätta färg på papper.)

Nästa steg är att stå vid bilden, antingen titta på den eller att blunda, och gå in i en situation där stressen är hög. När klienten fått kontakt känslomässigt med en situation där stressen är hög ber terapeuten Maja att ta ett stort kliv bort ifrån bilden/situationen och avidentifierar sig rollen som stressaren. Terapeuten frågar Maja vad hon ser, när hon ser på bilden/situationen? Maja beskriver att hon ser hur en virrig person försöker göra massa uppgifter samtidigt och att hon uppför sig illa mot andra människor. Hon är inte glad åt vad hon ser. ”Så där” vill hon inte vara.

Att titta på Stressaren utifrån är klargörande. Härifrån kan hon få svar på hur delpersonligheten ser ut och fungerar. (Observera att vissa klienter kliver ur och hamnar i sitt Jag och andra kliver ur och hamnar i en annan delpersonlighet. Terapeuten behöver vara uppmärksam på detta.)

Terapeuten går med Maja igenom några frågor för att definiera och klarlägga Stressaren. Genom att förstå delpersonligheten närmare, kan Maja se hur den styr hennes liv.

– Vad försöker denna del av dig göra för dig?

– På vilket sätt hindrar och begränsar den här delen dig?

– Vad behöver delpersonligheten?

– Vad behöver den innerst inne?

Därefter tar terapeuten fram arbetsmattorna, en i taget.

1. Lägg först ut TES-mattan och lägg bilden av Stressaren ovanpå och förklara att detta är en del i hennes sätt att vara, en delpersonlighet men att det alltid finns motpoler.

För att klargöra kan terapeuten gärna berätta om att det alltid finns motpoler – exempelvis kall-varm, ljus-mörk, glad-ledsen, blöt-torr, arbetsam-lat, blyg-social etc.

Terapeuten ställer frågan; om du absolut inte är i Stressaren utan är dess antites, vem är du då? Maja hittar då den lugna Maja, en delpersonlighet hon kallar Fridfulla Maja.

2. Lägg ut ANTITES-mattan och be Maja rita en bild av Lugnet, motpolen till Stressaren.

Gör på samma sätt som med TES-mattan. Låt klienten ta ett steg ur bilden och situationen. Ställ frågorna och lär känna den delpersonligheten.

3. Lägg ut KOMPROMISS-mattan mellan TES och ANTITES.

Förklara för klienten att i vardagen blir det ofta så att vi ibland kompromissar mellan tesen och antitesen och att det kan finnas fler kompromisser mellan TES och ANTITES.

Gör på samma sätt som med TES-mattan. Rita. Låt klienten ta ett steg ur bild och situation. Ställ frågor. Här brukar det ibland, istället för en bild, bli förklarande ord på pappret.

Studera nu: Hur långt ifrån tes respektive antites vill Maja att Kompromiss-mattan ska ligga. Dra Kompromiss-mattan del nära tesen och dels nära antitesen för att göra klienten uppmärksam på att det dels kanske finns många kompromisser mellan tes och antites eller om klienten är mest i tesen hela tiden och i speciella situationer endast i antitesen. Ta upp olika situationer i vardagen/arbetslivet och placera in dem på mattorna. Kanske finns det fler kompromisser mellan ytterligheterna?

Terapeuten förklarar: En kompromiss är oftast är en dålig lösning, på grund av att kompromissen inte ger någon långsiktig vinst.

Exempel: Säg att du är stressad. Då kan en kompromiss vara att du tar en värktablett vid lunch om huvudvärken kommer som ett symptom på stressen, eller lite godis på kvällen som ”belöning/tröst” för allt du gjort under dagen. Du dämpar problemet och symptomen på olika sätt. Men du gör inte något konkret åt stressen, t ex lär dig säga nej, utan fortsätter att stressa.

4. Lägg ut SYNTES-mattan

Det här med syntesen kan klienter ibland tycka är svårt. Vad skulle kunna vara en bättre lösning? Här behöver klienten släppa de negativa energierna som är bundna till de delar vi nu jobbat med – tesen, antitesen och kompromissen. Nu handlar det om att se/hitta/upptäcka en ny delpersonlighet som skulle kunna fungera bättre, som har ett högre värde, ett mervärde. Där 1+1=3. En delpersonlighet som innebär att klienten tar kontrollen och styr medvetet.

Terapeuten ber Maja att känna kärlek till sig själv och skapa en ny delpersonlighet, en syntes. I detta arbete är klientens viljan av stor betydelse. Låt klienten ställa sig på Syntesmattan och därifrån titta på de andra delarna. Ta det bästa från tes och antites, vad kan utvecklas eller skapas? Maja upptäcker någon som är mer balanserad och ser realistiskt på situationen. Hon ritar bilden som föreställer en Balanserad/Realistisk delpersonlighet. Terapeuten frågar om hon är villig att ta ett steg åt det hållet? Att hon vill välja att skapa en balanserad och realistisk del av sig som får framträda tydligt på exempelvis på arbetet?

Resultat av arbetet med Syntesen

Arbetet med Syntesen innebär att steg för steg utveckla en delpersonlighet där Jag, utan att gå in i delpersonligheter som inte utvecklar henne utan istället är den som styr, den del som har kontakt med mitt större Själv. Klienten kommer till insikt och accepterar skuggsidan av sig själv, den del som Maja inte är så nöjd med. För Majas del innebär det att inse att hon inte hinner med allting. Rent konkret bestämmer hon sig för att säga nej till en högre chef om att arbeta i ett nytt projekt just nu.

Andra exempel på tes-antites-syntes:

Säker – Osäker – Mänsklig

Stressad – Latmasken – Realistisk tidsuppfattning

Plikttrogne – Avvaktande – Öppna alla sinnen

Ilska – Glädje – Säkerhet

Osynlig – Delaktig – Ansvarsfull

Inåtvänd – Spontan – Trygg

Den sura – Den bekymmersfria – Den drivna

Clown – Ledsen – Lättsamhet

Föräldern – Arbetsamma – Livsnjutaren

Den rädda – Den säkra – Den medvetna

Provoceraren – Medgörliga – Konsekventa

Som en fortsättning kan den nya syntesen i sin tur bli en tes, och därifrån kan man gå vidare med antites och ännu en syntes. Det är så vi utvecklas. Men kanske finns det andra tydliga delpersonligheter från terapiarbetet som väntar på uppmärksamhet – se vad som är prioritet att jobba med.

Teckningarna som Maja ritade som Tes – Stressade Maja, som Antites – Fridfulla Maja och som Syntes – Balanserad Maja.