Pilen

Pilen är sydd av röd filt fleece, två meter lång med svart konstläder på baksidan. Till pilen hör 6 grå fyrkanter som kan symbolisera ”dina hinder”, 14 runda prickar två av varje färg; Röd, Gul, Lila, Grön, Blå, Brun, Orange och som kan symboliserar ”dina möjligheter” och ett rep för dragkamp. Metaforen Dragkampen: Pilen kan användas som ”avgrund mellan de två bergstopparna”, om du arbetar med metaforen Dragkampen från ACT (Acceptance Commitment Therapy) om du viker ihop den med baksidan uppåt (svarta sidan) och det ingår ett rep.

       

Exempelperson

I instruktionen nedan ger vi exempel på hur en viss matta kan användas. Den person som nämns är en fiktiv gestalt som vi kallar Maja Westerlund. För att förstå exemplen kan det vara bra att veta lite om Majas bakgrund. Vi har byggt upp en historia kring denna fiktiva person:

Maja Westerlund

Bor:                     Stockholm i Bandhagen

Ålder:                 43 år

Familj:                Gift och har två barn, 10 och 8 år

Arbete:              Anställd på ett medelstort företag som miljö- och kvalitetsansvarig på en inköpsavdelning.

Företaget säljer allt inom kontor från papper, städ- och hygienprodukter till frukt på jobbet.

Maja ansvarar för en mindre grupp på 4 personer.

Fritid:                 Är med familjen, sjunger i kör.

Maja söker terapi pga. stress och känner oro kring att tiden inte räcker till familjen. Hon är olycklig.

Terapeuten frågade Maja några frågor kring stress:

 • I vilka situationer blir du stressad?
  • När barnen inte kommer hem den tid som vi sagt.
  • När tiden rusar iväg … och jag måste jobba över.
  • När jag ska hålla en föredragning på jobbet.
 • Hur skulle du vilja ha det med din stress?
  • Jag längtar efter lagom att göra men det ögonblicket infinner sig aldrig.
 • Vilka har du runt dig då du känner dig stressad?
  • Närmaste chefen eller medarbetare som inte kan jobba över.
 • Vilka varningssignaler behöver du lyssna till?
  • Mitt ”bråttombeteende” och min attityd till arbetskamraterna (min ilska).
 • Vad hindrar dig från att hantera din stress?
  • Att jag inte har modet att säga ifrån och att jag vill ha kontroll på allt som sker på avdelningen.
 • Vad behöver du utveckla för att hantera din stress?
  • Modet att säga till när det blir för mycket och att prioritera bättre både hemma och på jobbet.

Pilen

Pilen-mattan fungerar att använda både i alla slags terapiformer och coaching. Den kan användas för att t.ex. leda klienter och adepter mot sina mål. Målet med terapin, personlig utveckling eller målet med coachingen. I coaching finns det mål som adepten önskar uppnå och under arbetet med Viljeakten inom Psykosyntesterapi så tydliggör arbetet med Pilen både hinder, möjligheter och känslan av att nå sitt mål. Inom ACT arbetar man med bl.a. värden dvs. veta vad som är viktigt i livet och att därför göra det som krävs dvs. ändamålsenligt handlande och vad som är viktigt i ens liv. För att få klienten/adepten att gå mot dessa mål är Pilen utmärkt verktyg att använda. Inom KBT önskar vi t.ex. ändra ett beteende och där finns också ett mål och likaså inom Schematerapi önskar vi förändra våra mönster. Här finns mål att arbeta med!

Skillnaden är att i terapi och coaching är att i terapi bearbetar man hindren, men i coachingen kliver man över/tar sig förbi hindren. och endast känner hur det är att ha hindren bakom sig, vilket kan räcka gott. Se nedan bild som förklara skillnaden.

I texten om Pilen nedan använder jag ordet ”klient” också för adept samt ”terapeut” också för coach.

Pilen-mattan består av en pilmatta som är ca 200 x 30 cm med den broderade texten Start i botten och Mål vid pilspetsen. Utöver själva pilen, finns 6 stycken fyrkantiga grå minimattor på 10 x 10 cm som föreställer ”hinder” och 14 stycken runda färgglada minimattor med diametern 10 cm som symboliserar ”möjligheter”. Ett rep/tross av sjömansmodell på ca 150 cm kompletterar utrustningen. Tillsammans med en hopvikt pil kan repet användas för ”Dragkampen”, ACTs metafor, se beskrivning längre ner.

Arbetssteg, förslag

Innan terapeuten lägger ut pilen, kan det vara idé att göra en meditation som handlar om att medvetandegöra sitt mål. Meditationen är inspirerad av Dr Ferruccis övning ”Målmedvetenhet – utveckling av den egna viljan” ur boken ”Bli den du är” (Liber).

Guidad meditation

   Sitt lugnt och tyst på ditt underlag bekvämt i en avslappnad position. Blunda eller fäst blicken någonstans. Skapa en trygg plats inom dig med hjälp av din andning.

   Följ din andning en stund. Känn att du andas in livet med frisk energi i varje inandning och när du släpper ut luften, även släpper ut gammal energi. Andas lugnt i din egen takt…

   Slappna nu av alla kroppens muskler. Börja med fötterna och vaderna, benen, låren, stjärten och ryggen… Känna efter hur det känns att sitta i fåtöljen. Slappna av i magen och i bröstet… Gå vidare upp genom kroppens muskler. Fortsätt att andas lugnt och stilla med magen. Slappna nu av i axlarna, armarna, händer och fingrar… Vidare i nacken, käken ända upp till tinningarna, hela ansiktet, huvudet. Var extra noggrann med axlarna, käken, tinningarna eller andra ställen där du vanligtvis brukar känna dig spänd…

   Låt dina tankar komma till ro och få stilla sig.  En hjälp kan vara att börja med att tänka på vad du gjorde igår… och därefter vad du gjort idag… för att övergå till vad du ska göra i morgon… Låt nu dina tankar stilla sig… Om tankar kommer till dig låt de bara passera som små moln. Om det kommer tankar gör det ingenting… Fortsätt att andas lugnt och fortsätt att slappna av… Det är inget som du behöver göra just nu utan att vara här och nu.

   Vi människor har en förmåga att välja… Genom att välja de mål som är rätt för oss och att hålla fast vid målen kan vi göra livet mycket enklare och oss själv mycket starkare. Denna övning kan hjälpa dig att stärka din vilja och nå ditt mål…

   Under en stund ber jag dig nu att tänka på vilka olika mål du har i ditt liv. Målen kan röra din framtid, hur du vill gå vidare i din egen utveckling eller andra huvudmålsättningar.

   Se en lista framför dig över alla viktiga mål som du kommer att tänka på, både lätta och svåra, konkreta och önskningar. Målen kan röra allt från att utveckla sin personlighet till att tapetsera om där hemma. Allt duger men det måste vara viktiga mål för dig, verkliga mål, inte bara ett ännu borde göra eller ett måste göra…

   Titta på din lista och välj nu ett mål som du tycker känns mest aktuellt och viktigt för dig. Ett mål som du vill arbeta med nu…

   Låt spontant en bild framträda av det mål du valt. Låt bilden få symbolisera känslan av att du har uppnått målet. Gör bilden framför dig så tydlig och kraftfull som du kan för ditt inre…

   Föreställ dig, för ditt inre, att framför dig ligger en lång rak stig, utan hinder, som når upp till toppen av en kulle. Uppe på kullen kan du på avstånd se din bild, som du valt som symbol för det mål du har i sikte. Se bilden klar och tydlig där uppe på kullen!

   På både sidor om stigen kan upp till kullen kan du se, höra och känna närvaron av olika slags varelser som försöker få dig att lämna stigen och hindra eller stoppa dig från att nå toppen. Dessa varelser får göra vad som helt utan en sak: de får inte blockera stigen som fortfarande ligger rak och öppen framför dig…

   Dessa varelser representerar olika delpersonligheter, känslor, tankar och andra personer. Med olika typer av strategier försöker de få dig att vända om, dig skrämd, förföra dig och ge dig massa logiska skäl till varför du inte ska gå vidare och kunna nå toppen…

   Upplev dig själv självklar och att ha en tydlig vilja och fortsätt framåt på stigen! Ta lite tid på dig att stanna och prata med några av varelserna. Känn hur det riktigt drar i dig men fortsätt sedan framåt och upplev att du VILL till ditt mål medan du fortsätter promenaden uppför kullen…

   När du når toppen av kullen så ställer du dig och ser en stund på den bild som symboliserar ditt mål och gläder dig åt den. Inse nu vad den betyder för dig och vilket budskap den har till dig…

   Kom nu långsam tillbaka till rummet genom att röra lite på fötter och händer, tag ett medvetet andetag och sträck på dig. Öppna ögonen försiktigt och rita sedan den inre bild som symboliserar ditt mål. Vill du kan du också skriva om ditt mål och hur det kändes att nå ditt mål.

Efter meditationen, låt adepten rita en affirmationsbild på målet och skriva lite om målet, t ex att: ”Jag sitter där på mitt nya arbete.” eller ”Jag har en bra relation.” eller ”Jag känner mig balanserad och jag duger!”

Vi har nu ett mål i ord och bild, i och med affirmationsbilden.

 1. Terapeuten ställer sig vid pilspetsen/målet på Pil-mattan och håller upp klientens affirmationsbild.
 2. Klienten står vid Start på Pilmattan. (Eventuellt kan han/hon stå före start och ta första klivet till själva Startordet.) Be klienten blunda men ändå inom sig se bilden. ”Ta ett steg framåt, till ett ännu okänt delmål. Vilket delmål skulle det kunna vara? Och vad skulle du kunna göra för att ta dig en liten bit framåt, mot målet.

Som terapeut känner du in klienten. Eventuellt säger du: ”Här stöter du på ett hinder”. Fortsätt att stötta klienten att ta steg efter steg, mot delmål efter delmål, förbi hinder efter hinder. Tänk på att ett hinder kan vara allt möjligt, från fysiskt till känslomässigt, till känslominne (t ex mamma som säger ”det där klarar du inte av”). Som terapeut, var uppmärksam på att ibland finns det ytterligare ett hinder, även om det kan kännas otydligt. Se till att jobba er förbi det hindret också. Terapeuten kan också ställa frågan efter att klienten klivit över eller rundat ett hinder, hur det känns att ha hindret bakom dig?

3. Nu har klienten kommit halvvägs på Pilen-mattan. Där hittar hon/han en korg som hon/han plockar upp från marken. När klienten nu tittar ut, ser hon/han massor av möjligheter som finns där för att plocka upp och lägga i korgen. Ibland kan terapeuten behöva nämna några exempel på möjligheter för att klienten ska komma igång. Känn in klienten, det kan finnas ytterligare en möjlighet bakom hörnet som väntar på att få bli upptäckt. ”Kan du se om du hittar ytterligare en möjlighet?”

Vid det här laget står klienten med en korg full av möjligheter och på Pilen ett steg ifrån att ha nått Målet längst uppe vid pilspetsen. Då ber terapeuten klienten: ”Ta nu ett steg till, med korgen i handen.” Personen tar det sista steget in i mål. Nu kommer den viktiga slutfasen, terapeuten säger: ”Nu vill jag att du tittar på bilden, du har känslan över att du nått ditt mål. Hur känns det, känn känslan av att ha nått ditt mål?” Observera vikten av att gå djupare in i känslan. Be klienten att göra något kroppsligt tecken, t ex sträcka armarna i vädret, göra segergest eller liknande. Kanske samtidigt skrika (Jippi! Hurra!). Detta görs för att befästa känslan i kroppen.

4. Be därefter klienten att gå tillbaka till före start på Pilen. Fråga sedan: ”Var vill du vara – här vid målet eller där vid starten?” Vad vi vill åt är KÄNSLAN av att börja ta de här stegen. ”Resan mot målet har startat av sig själv…en drivkraft har blivit medveten” utan att klienten gjort något annat än att fått känna på känslan av att ha uppnått målet.

Om klienten säger att det känns bättre här vid Start, då är det fel mål, inte så viktigt eller så är det inte moget.

Pilarbetet är en bra start för att börja med Viljeakten. Viljans 6 olika stadier för att nå ett mål, är kortfattat beskrivna under Viljestegen.

Att arbeta med hinder och möjligheter:

Vad består hindren av dvs. identifiera dem så tydligt som möjligt , acceptera dem att de finns och att de kommer att dyka upp igen och igen… hur kan klienten integrera dem i sitt liv och hur kan klienten transformera dem till drivkrafter istället för hinder? 

Tag ett A4 papper och rita sex kvadrater, som nedan:

Be klienten att rita en bild, symbol eller skriva ett ord etc. för de olika hinder som klienten stött på för att nå målet, stora eller små. Klipp ut dem och lägga dem på Pilen, där klienten stött på hindren. Det kan vara allt från innan Start eller i mitten eller i slutet precis då man nästan fått känslan av att ha uppnått målet. Eller också vid sidan om pilen dvs. stigen som lurar i bakgrunden. Låt klienten placera ut sina hinder.

Därefter låt klienten fundera på vilka möjligheter som finns. Återigen be klienten rita bilder, symboler eller skriv ord och klipp ut den och låt klienten placera ut den över hindren. 

Vilka möjligheter finns för att komma över hindren för klienten för att nå sitt mål? Är klienten villig att prova? Hur skulle det kännas att ha hindren bakom sig?

Låt klienten prova att gå på Pilen igen och låt klienten verkligen få uppleva hur det känns  att möjligheterna kan hjälpa att komma över hindren. Små steg en fot framför den andra kan klienten känna sakta men säkert att det går att nå sitt uppsatta mål. 

Dragkampen enligt ACT

I exemplet ovan har Maja ett stort problem. Hon är rädd för att säga till sin chef och blir istället irriterad och ilsken på sina medarbetare. Rädslan för auktoriteter har alltid funnits i hennes liv. Från det att hennes pappa bestämde allt till att hennes chef nu bestämmer hur hon ska sköta sitt arbete. Det känns inte rätt att vara rädd för chefen idag, hon är ju vuxen och bör kunna uttrycka sina egna förslag trots sin rädsla.

Maja får prova på Dragkampen med sin terapeut. Terapeuten lägger ut Pilen vikt med baksidan upp, dvs den svarta sidan. Den får föreställa ett bottenlöst hål mellan klienten och terapeuten som står på varsin bergstopp. De har ett rep mellan sig och nu börjar en dragkamp på liv och död. Ingen vill falla i det bottenlösa hålet. Terapeuten får föreställa ”klientens rädsla” och klienten drar i repet för att själv inte falla i hålet. ”Rädslan” drar och drar och är väldigt stark.

Ju mer klienten drar desto mer drar ”rädslan”. Terapeuten frågar:

 • Vad är det bästa som du kan göra i detta läge?
  • Dra hårdare, svarar klienten.
 • Då drar jag hårdare! Du kommer ingenstans, svara terapeuten. Så vad kan du göra?
  • Klienten tänker och samtidigt drar allt hårdare… Släppa repet?
 • Just det säger terapeuten, dvs ”rädslan”. Prova – hur känns det att släppa?
  • Befriande… (repet fallen på golvet), som energin och spänningarna jag använt för att hålla rädslan borta får slappna av…
 • Okej, vi fäller ut pilen. Du står där och din rädsla finns här på denna sida om Pilen. Du kan vinka åt rädslan, den finns där men den behöver inte störa dig just nu när du ska gå vidare i livet. Rädslan kommer inte att hindra dig från att träffa chefen och lägga fram ditt egna förslag. Kanske rädslan dyker upp en annan dag… i en annan situation. då kan du minnas denna övning och bli snabbare medveten om din känsla och ändra ditt beteende.