Stenar

Agat 

Agater är lugnande och rogivande stenar. De ger inspiration och hjälper dig se möjligheterna där det tidigare bara fanns problem. Tar bort skuldkänslor och stärker din självrespekt, självkänsla och ökar din utstrålning. Skapar glädje kring dig, hjälper dig uppfylla dina drömmar. En jordad sten som ger en känslomässig, fysisk och intellektuell balans. Den ger oss mod och handlingskraft när vi känner oss osäkra. Stenen hjälper till att ta bort energiblockeringar i kroppen, främjar balans och bättre hälsa. Agat kan även bäras för att attrahera kärlek och för att undvika avundsjuka tankar och illvilja. Den tar gärna musten ur yviga och grundlösa ambitioner men stöder lugn och ro, hjälper oss att släppa rädsla kring vår överlevnad för att våga ge mer av oss själva.

Agat Blåband

Blåband agat är en mycket lugnande sten och vårdande sten, som har en lugnande energi och lugnar även ett oroligt sinne. Den balanserar känslor och är bra att använda vi healing. En bra sten att använda på halschakrat, lugnar och underlättar kommunikation. Dämpar oro, nervositet och ilska. Fysiskt: sägs Blåband Agat vara bra mot insomningsbesvär, halsont, spänningstillstånd, huvudvärk och högt blodtryck.

Agat Botswana

Botswana agat har en lugnande energi, hjälper dig komma igång efter sjukdom eller stillastående. Balanserar och lugnar samtidigt som den uppmuntrar dig att itu med de problem som finns omkring dig. Hjälper dig se allt klarare genom att fokusera på en sak i taget.

Apatit

Apatiten hjälper oss manifestera verkliga idéer som ger resultat och stimulerar förståelse för att personlig styrka växer genom andlig utveckling och kärlek. På så sätt löser den upp likgiltighet, tillfälliga depressioner och negativitet. Apatiten stöder dig att komma tillbaka på rätt spår. Den vill medverka till positiva resultat och stödja dig att välja dig själv. Apatit stärker din inspiration, dina målsättningar och din inre kraft.

Apatiten finns i ett spektrum av färger från färglös till gul, olivgrön, vit, violett, mörkblå, ljusblå, brun och rödbrun.

Jaspis

Allmänt är Jaspis ofta kända som de mest vårdande stenarna. Den lär oss att vara osjälviska och empatiska. Stenen omger dig med en känsla av balans, stillhet och tillit till livet.

Jaspis motverkar även stress och negativa attityder och hjälper dig att bryta gamla mönster genom att verka förlösande vid kreativa blockeringar. Ger också mod att ta itu med problem och hjälper dig att vara ärlig mot dig själv. Rensar bort elektromagnetiska utsläpp och andra föroreningar. Det är en sten för mod, beslutsamhet och fokusering. 

Hör till kvartsgruppen. Stenarna är opaka, dvs. inte genomskinlig. Fyndigheter finns över hela jorden och förekommer som sprickfyllnad eller klumpar. Olika namn i handeln efter färg och mönster.

Jaspis Dragon Blood / Drakblods Jaspis / Draksten / Septarian för styrka, kraft och mod.

Uppmuntrar till andlig tillväxt och utveckling, och hjälper dig att utveckla dina egna förmågor. Är centrerande och grundande. För in glädje, vitalitet och tillförsikt. Det är en sten för din personliga kraft. För med sig styrka, kraft och mod. Hjälper dig att känna dig säker oavsett vad du står inför, speciellt för att stå på en scen eller tala i offentliga sammanhang. Den sägs påverka ditt tredje chakra, stärka ditt självförtroende och stödja dig att synas, ta plats och fylla upp det utrymme som är ditt. Stenen kan ge dig ett extra krafttillskott, boostar ditt självförtroende och förmågan att ”spruta eld” när det behövs.

Jaspis Dragon Blood är en spännande sten som vetenskapen fortfarande inte vet exakt hur den har bildats. Det är en blandning av sedimentära stenart, som lera, och mineral som trängt in i torkade sprickor i leran och där kristalliserats. Det är ofta kalcit men även siderit, aragonit och pyrit som kan finnas i olika lager i stenen. Den här blandningen av olika typer av mineral och sten ger stenen sina förunderligt vackra mönster.

Jaspis Dragon Blood är en röd jaspis i epidot (är ett grönblått mineral). Det är en fantastiskt mönstrad ädelsten med djupa röda toner av matrix gick med en kombination av skogens gröna nyanser. Stenen upphittades först i västra Australien. Lokala legenden det säger att stenen är resterna av döda gamla drakar – den gröna som huden och röda blod.